Главная
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
23.10.2015 Модернизация государственной службы Республики Молдова обсуждалась в Комрате
23.10.2015      В столице Гагаузии Комрате 22 октября текущего года в рамках проекта Twinning «Поддержка модернизации государственной службы Республики Молдова в соответствии с лучшими практиками Европейского союза» состоялся семинар для специалистов по кадровому менеджменту. Мероприятие было нацелено на повышение профессиональной компетентности участников по вопросам кадрового менеджмента на государственной службе, на их ознакомление с проектом Twinning, а также на освещение других вопросов, связанных с областями их компетенции. Участников семинара приветствовала башкан Гагаузии Ирина Влах, которая отметила, что модернизация государственной службы является одной из основных задач
02.10.2015 Персонал кадровых подразделений центральных органов публичного управления приобщились к инновационным методам мотивирования персонала, практикуемым в Литве
В рамках проекта Twinningфинансируемого Европейским Союзом «Поддержка модернизации государственной службы Республики Молдова в соответствии с передовой практикой Европейского Союза», была организована ежеквартальная встреча специалистов кадровых подразделений центральных органов публичного управления из нашей страны с целью ознакомления участников с практикой Литвы в сфере менеджмента человеческих ресурсов в органах публичного управления.   Мероприятие, организованное Управлением реформирования центральной публичной администрации Государственной канцелярии - партнерским учреждением и главным бенефициаром проекта, совместно с командой по проекту, длилось три дня, с 29 сентября по 1 октября 2015 г.     Совещание, основным предметом которого была
16.04.2015 Европейский Союз инициировал новый проект модернизации государственной службы в Республике Молдова
Государственная канцелярия Республики Молдова, делегация Европейского Союза и Аппарат Правительства Литвы инициировали сегодня проект Twinning«Поддержка модернизации государственной службы Республики Молдова в соответствии с передовой практикой Европейского Союза». Проект стоимостью 1,2 млн. евро, будет финансироваться Европейским Союзом и осуществляться в партнерстве с правительством Республики Литва в течение двух лет. Его цель заключается в укреплении институциональной и функциональной дееспособности органах центрального и местного публичного управления Республики Молдова. Четыре основных компонента проекта нацелены на приведение нормативно-правовой базы в соответствие с лучшими европейскими практиками, на планирование и
16.12.2013 Информация обо всех государственных должностях, объявленных на конкурс, будет публиковаться на совместной платформе www.cariere.gov.md
Кабинет министров принял постановление «О создании и администрировании единого правительственного портала государственных должностей, на замещение которых органами публичного управления организуется конкурс». Инициатива создания подобного портала принадлежит Государственной канцелярии и обусловлена растущим в последние годы интересом к государственной должности, соответственно необходимостью в совместной платформе с соответствующей информацией для желающих трудоустроиться на государственной службе.
Подробности: НОВОСТИ
Отчёты
26.10.2011 Отчёт о внедрении положений закона о государственной должности и статусе государственного служащего в I полугодии 2011 г.
// 4850.5Kb
20.08.2011 Отчёт о мониторинге и оценке реализации реформы центрального публичного управления в Республике Молдова в первом полугодии 2011 г.
// 1110Kb
21.04.2011 Отчёт о внедрении положений закона о государственной должности и статусе государственного служащего в органах центрального и местного публичного управления в 2010 году
// 5075Kb
Подробности:
 
 
Главная Контакт Карта
Обновлено: 16.02.2016
Посетители: 658423
 
Тел.
Fax (+373) 022 242 696
 
Сделано в Brand.md
 

Вверх