Home
Cancelaria de Stat este autoritatea publică ce asigură organizarea activităţii Guvernului
în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, oferă suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, și monitorizează implementarea programului de guvernare al Executivului…
Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe și RAPC
coordonează procesul de planificare strategică în cadrul Guvernului, procesul decizional, procesul de programare şi monitorizare la nivel naţional a asistenţei externe, coordonează și monitorizează activitățile în cadrul reformei administraţiei publice centrale…
Biroul pentru reintegrare
promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a țării, desfăşoară consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean, elaborează cadrul legislativ şi acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării….
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
asigură elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei și capacităților administraţiei publice locale, al descentralizării și desconcentrării serviciilor publice, precum și implementarea reuşită a acestora, susținută de un proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor...
Biroul pentru relații cu diaspora
elaborează și implementează politicile statului în domeniu, asigură respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, facilitează integrarea şi inserţia socială/profesională a acestora, susţine crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare…
Secţia petiţii şi audienţă
examinează petiţiile cetăţenilor și ale organizaţiilor legal constituite, și monitorizează respectarea dreptului lor la petiţionare; coordonează cererile de audienţă ale cetăţenilor către Prim-ministru și Viceprim-miniştri; analizează rezultatele examinării petiţiilor şi formulează propuneri rezultând din acestea…
Secţia monitorizare
monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative și normative, decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui, întrebărilor și interpelărilor deputaţilor, iniţiativelor legislative, ordonanţelor, hotărârilor și dispoziţiilor/indicaţiilor conducerii Guvernului/Cancelariei de Stat…
PRESS RELEASES
25.01.2016 Steering Committee members of the Twinning Project tackled a series of subjects during a working meeting
Today, the third Steering Committee meeting of the EU-funded Twinning project “Support to the Civil Service modernization in the Republic of Moldova in line with best EU practices” was held at the State Chancellery. The discussions focused on the main results achieved during the third quarter of project implementation and the undertaken steps towards civil service modernization in our country. The Head of Central Public Administration Reform Division of the State Chancellery, also the
10.12.2015 Human Resources specialists from central public authorities attend the Quarterly Meeting
  On 10 December, over 70 civil servants attended the quarterly meeting organized for human resource personnel from central  public  administration  to familiarize  them with  Lithuania’s experience in strategic planning. The event was organized by the Central Public Administration Reform Division of the State Chancellery of the Republic of Moldova together with the team of the EU funded Twinning project  “Support to the civil service modernization in the Republic of Moldova in line with EU best practices”. The representatives
08.12.2015 The experience of Lithuania on Strategic Planning was presented during a workshop
With the support of the EU financed Twinning project “Support to the Civil Service modernization in the Republic of Moldova in line with EU best practice”, today, December 8th, a workshop was organized, with the purpose to familiarize the civil servants from the State Chancellery with the project itself, as well as will various themes from the strategic planning field. In his welcoming speech, the Deputy Secretary General of the Government and the Project Leader on behalf of the Republic of
26.11.2015 A new training on Human Resource Management has started
The Twinning project „Support to the civil service modernization in the Republic of Moldova in line with EU best practices” includes a component on developing a network of human resources experts and upgrading their capabilities. In this context, on 24 and 25 November 2015 the first training module was launched, which was focused on human resource management (HRM) and was attended by 80 civil servants from central public authorities.   The event was organized
Details: NEWS
 
 
Home Contact Sitemap
Updated: 16.02.2016
Visits: 658423
 
Phone
Fax (+373) 022 242 696
 
Made by Brand.md
 

top